Amasya Havadis

SGK Amasya İl Müdürü uyardı: “Yapılandırma başvurularında son gün yarın”

31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN ANCAK 3343 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARIYLA BAŞVURU TARİHİ 1 ŞUBAT 2021 TARİHİNE UZATILAN YAPILANDIRMA İÇİN SON GÜN YARIN. KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPAN SOSYAL GÜVENLİK AMASYA İL MÜDÜRÜ NURCAN YURT ŞENEL, “2020 AĞUSTOS AYI VE ÖNCESİ DÖNEMLERE AİT, KESİNLEŞMİŞ SİGORTA PRİMLERİ, GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ, İŞSİZLİK SİGORTA PRİMLERİ, 01.02.2021’DEN ÖNCE KESİNLEŞEN İDARİ PARA CEZALARI, İŞ KAZASI, MESLEK HASTALIĞI VEYA MALULLÜK SONUCUNDA DOĞAN RÜCU ALACAKLARI, YERSİZ ÖDENEN GELİR VE AYLIKLARDAN DOĞAN ALACAKLAR, BAĞ-KUR SİGORTALILARININ DAHA ÖNCE DURDURULAN HİZMET SÜRELERİNİN İHYASI HALİNDE DOĞAN ALACAKLAR, İSTEĞE BAĞLI VE TOPLULUK SİGORTASI PRİMLERİ, KANUNUN YAYIMI TARİHİNDEN ÖNCE ASILLARI ÖDENMİŞ ALACAKLARIN; HENÜZ ÖDENMEMİŞ FER’İLERİ, 5510/EK-5, EK-6 NCI MADDELERİ İLE 2925 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIKLARDAN DOĞAN PRİMLER, 6183/48. MADDE KAPSAMINDA TAKSİTLENDİRİLEN ALACAKLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDADIR” DİYE KONUŞTU.

SGK Amasya İl Müdürü uyardı: “Yapılandırma başvurularında son gün yarın”
199 views
31 Ocak 2021 - 18:30

SGK Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, sosyal güvenlik prim ve prime ilişkin borçlar ile idari para cezaları bu yasa kapsamında çok cazip şartlarda yeniden yapılandırma imkanı başvurularının 1 Şubat’ta sona ereceğini belirtti.

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren ancak 3343 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla başvuru tarihi 1 Şubat 2021 tarihine uzatılan yapılandırma için son gün yarın.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sosyal Güvenlik Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, “2020 Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, İşsizlik sigorta primleri, 01.02.2021’den önce kesinleşen idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri, 5510/ek-5, ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar yapılandırma kapsamındadır” diye konuştu.

Yapılandırma kapsamındaki alacakların gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı (Yİ-ÜFE) ile güncelleneceğine ve peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %yüzde 90’ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50’sinin silineceğine değinen İl Müdürü Şenel, “Taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir. Yapılandırma kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır. Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir. Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır. Yapılandırmada ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir. Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır. Borcunu yapılandıranlar, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir. İhale ve inşaat iş yerleri için borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir. Borç teminat karşılığı yapılandırılırsa, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir” ifadelerini kullandı.

EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    KUR ÇEVİRİCİ

    Para Birimi

    Çevrilecek Para Birimini Seçin

    Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.